221 013 891

Titulní strana    Asistence při konání valných hromad

Jako další službu pro Vás nabízíme možnost asistence při konání valných hromad, což je schůze všech společníků společnosti, na níž se projednávají záležitosti týkající se jejího fungování. Ze zákona je valná hromada povinna se scházet min. 1x ročně a to za účelem schválení řádné účetní závěrky, přičemž je nutné, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Valná hromada se může také scházet mimořádně, a to např. kvůli nutnosti následujících změn:

  1. Změna obchodní firmy (názvu) společnosti.
  2. Změna sídla společnosti.
  3. Rozšíření předmětu podnikání.
  4. Zvýšení či snížení počtu jednatelů.
  5. Změna způsobu zastupování společnosti.
  6. Rozdělení podílů ve společnosti.
  7. Snížení či zvýšení základního kapitálu

V rámci této služby jsme schopni Vám nabídnout kompletní zajištění konání valné hromady, a to včetně přípravy pozvánek zahrnujících její program, jejich zaslání všem společníkům, přípravy zápisu ze samotného jednání valné hromadynásledné zaslání všem společníkům. Jsme také schopni na základě plných mocí zajistit změnu u notáře ve formě notářského zápisu a zajistit také zápis změn do obchodního rejstříku.

Je možno také využít pouze administrativní pomoci ve formě přípravy všech potřebných dokumentů pro konání valné hromady bez naší účasti.

Cena této služby je vždy individuální dle rozsahu Vašich požadavků, přičemž v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky, anebo prostřednictvím naší e-mailové adresy info@legalcompany.cz.

 Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o nezávaznou schůzku, neváhejte nás kontaktovat