Assistance with general meetings

As an additional service, we can provide you with assistance in organising a general meeting, which is a meeting of all the company shareholders of a company to discuss the affairs and running of the company. By law, the general meeting must take place at least once a year for the purpose of approving the financial statements of a company for the past year. The GM must take place within the first six months after the end of the previous accounting period. There can also be an extraordinary general meeting which can be convened for the following purposes:

  • Základní poradenství související s převodem společnosti (projdeme Vaše požadavky, zda jsou v souladu s platnou právní úpravou, případně je do takové podoby upravíme).
  • Přípravu potřebné dokumentace pro převod společnosti.
  • Vyřízení zdlouhavé a náročné komunikace s příslušnými úřady , které se při založení společnosti nelze vyhnout.
  • Zajištění podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku a také možnost expresního zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře.
  • Garanci správného znění všech dokumentů a administrativní bezchybnosti až po zápis společnosti do obchodního rejstříku.

As part of this service, we can offer full support with the general meeting including the drawing up of invitations and delivery to all its shareholders. We can also ensure minutes of the meeting which can then be sent to all shareholders. We can also ensure changes through a notary in the form of a notarial deed and in the Commercial Register based on power of attorney.

It is also possible for us to draw up all necessary administrative documents for the general meeting without being personally involved.

The price of this service will be determined according to your specific requirements as the client. In case you are interested, please contact us via info@legalcompany.cz.

A few words from our clients