221 013 891

Titulní strana    Company formation

Založení formation

As a one of our services we offer formation of a company according to your specific requests. You may choose whether you would like to open a limited liability company or a joint-stock company. This services includes support in the whole process – starting with advices, preparation of all necessary documents, communication with authorities and  incorporation in the Commercial Register via our notary. This service is not subject to the use of any other service and you are not bound by any number of founders or members of the governing body. You may find more information regarding this service below including prices and all aditional services.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejhojněji využívanou právní formou obchodní společnosti v České republice, přičemž na trhu se jich aktuálně vyskytuje přes 430.000. Důvodem její oblíbenosti je jednoduchost jejího založení a následně také fungování.

Společnost s ručením omezeným zakládají osoby, jimž se říká společníci, kteří jsou zároveň vlastníky společnosti a rozhodnutí o hlavních záležitostech týkající se společnosti, jako jsou změny stanov, volby členů volených orgánů, schvalování účetní závěrky a mnoho dalšího. Společnost zastupuje jednatel popř. jednatelé, kteří mohou či nemusí tvořit kolektivní orgán. Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech a podmínkou pro vykonávání této funkce je dosažení 18 let věku a bezúhonnost dle podmínek stanovených zákony.

Hlavní výhody společnosti s ručením omezeným:

 • nízké vstupní náklady
 • omezené ručení společníků
 • široká možnost úpravy společenské smlouvy dle Vaší potřeby

 

V souladu s novelou zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích zde vznikla možnost založení společnosti se zakladatelskou listinou (1 společník)/společenskou smlouvou (více společníků) pouze se zákonem stanovenými náležitostmi, tedy v „jednoduchém znění“, kdy v tomto případě je při zápisu společnosti do obchodního rejstříku notářem zápis osvobozen od správního poplatku. Tato situace je výhodná především v situaci jednoho zakladatele a je výraznou finanční úsporou v procesu celého založení. 

Možnost úpravy společenské smlouvy nad zákonem stanovený rámec, a to např. tak, že rozhodnutí o změně společenské smlouvy budou prováděny valnou hromadou, nikoliv dohodou společníků dle zákona 89/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech, což v praxi často fungování společnosti velmi usnadní. Společenskou smlouvu je dále možnost upravovat dle Vašich konkrétních požadavků pro hladký průběh jejího budoucího fungování. Jelikož si zakládáme na individuálním přístupu ke každému klientovi, tak Vám případě zvolení této možnosti Vám samozřejmě poradíme, které změny by ve Vašem konkrétním případě pro Vás byly výhodné a které nikoliv.
Akciová společnost

The joint-stock company is a form of company primarily used for larger business, offering the possibiliy of trading in shares on the market and thus obtaining funds from investors for your business.

Akciovou společnost je možno založit s monistickým či dualistickým systémem. V monistickém systému společnost zastupuje jediný statutární ředitel, který je kontrolován správní radou, která mu zároveň může zadávat pokyny k vykonávání jeho funkce. Správní rada může mít i jediného člena, je tedy možnost si založit akciovou společnost i bez účasti dalších osob. Naopak v systému dualistickém společnost zastupuje představenstvo, které je striktně odděleno od kontrolního orgánu, kterým je v tomto případě dozorčí rada. Člen představenstva nemůže být zároveň členem dozorčí rady. 

It is possible to form a joint-stock company in one tire structure or in two tire structure. In one tire structure, the company is represented by the statutory manager whos work is supervised by an administrative board.

Minimální základní kapitál akciové společnosti je ve výši 2.000.000,- Kč. Tento základní kapitál je rozdělen na akcie, které mohou mít určitou jmenovitou hodnotu, anebo se může jednat o akcie kusové, které tvoří stejný podíl na základním kapitálu dle jejich počtu.

Akcie mohou mít formu cenného papíru na řad (akcie na jméno) nebo na doručitele (akcie na majitele). Akcie na jméno jsou v listinné podobě, kdy naopak akcie na majitele mohou ze zákona být pouze ve formě zaknihovaného cenného papíru, kdy listinná podoba akcií je nahrazena zápisem v evidenci vedené nejčastěji Centrálním depozitářem cenných papírů. Dané je např. podmínkou pro podání nabídky u veřejných zakázek.

Hlavní výhody akciové společnosti:

 • anonymita akcionářů
 • omezené ručení akcionářů
 • široká variabilita možnosti úpravy práv souvisejících s akciemi
 • větší míra důvěryhodnosti vůči třetím subjektům

V rámci založení akciové společnosti Vám samozřejmě poradíme, která struktura je pro Vás výhodnější a jaké další změny stanov by pro Vás byly vhodné a v případě proces zaknihování akcií jsme pro Vás schopni celý proces zajistit tak, aby vše v pořádku proběhlo.

 

pricelist

Společnost s ručením omezeným
Service Our assistance fee Fees Za sídlo
Company formation (s.r.o.) with our registered address for 3 years 1 4 700 * dle sídla Order
Company formation (s.r.o.) with our registered address for 2 years 490 4 700 * dle sídla Order
Company formation (s.r.o.) with our registered address for 1 year 1 990 4 700 * dle sídla Order
Company formation (s.r.o.) without our registered address 3 990 4 700 - Order
Akciová společnost
Service Our assistance fee Fees Za sídlo
Company formation (a.s.) with our registered address for 3 years 9 990 25 000 * dle sídla Order
Company formation (a.s.) with our registered address for 2 years 10 990 25 000 * dle sídla Order
Company formation (a.s.) with our registered address for 1 year 12 990 25 000 * dle sídla Order
Company formation (a.s.) without our registered address 14 990 25 000 - Order

Important information

Company formation provides you a simple way how to establish your own company. The company will be established precisely as the client wishes. The client chooses the internal structure of a company and all other aspects of it and we will prepare all necessary documents for him to sign so you we can form the company for him. 

The main advantage is that you do not have to be familiar with the current law requirements. We will walk you through your questions and needs, provide you with all important information, prepare all the documents for you, negotionate with all authorities and we will also ensure an incorporation into the Commercial register via our notary.


The service INCLUDES

 

 1. Consulting services in the area of company formation.
 2. Preparation of all necessary documents.
 3. Communication with all necessary autothorities such as the notary, Trade office or a bank.
 4. Incorporation into the Commercial register via a notary. 
 5. Guarantee that the whole process will go smoothly and will be ensured in time.
 6. Registration of an income tax.

ADVANtages of company formatioN

 1. You will be the found of a company.
 2. You will save time and money.
 3. You will choose the internal structure and other aspects as you wish.
 4. You do not have to be familiar with the current Czech law requirements.
 5. Everything will be taken care of for you!Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz či zájem o nezávaznou schůzku, neváhejte nás kontaktovat